درباره ما

راهی جدید برای رسیدن به
  • موفقیت
  • پیروزی
  • هدف


نمایندگی زست آلمان در کرمان

طراحی،اجرا،دیزاین و نورپردازی توسط شرکت کارآفرین سلام _کف:میکروسمنت پتینه _دیوار:میکرو سمنت مخملی _سقف:سمنت کالر

راه اندازی کارخانه میکروسمنت

میکروسمنت،نوعی دیوار پوش بر پایه آب است که تا قبل از تولید در کارخانه آوانگارد از اسپانیا وارد میشد.راه اندازی این استارتاپ با هزینه نزدیک به 340 میلیون تومان در طول مدت دو ماه توسط گروه کارآفرین سلام انجام شد.