طراحی لوگو و برند بخش جوایز به صورت رایگان برای کاربران فعال

طراحی لوگو و برند بخش جوایز به صورت رایگان برای کاربران فعال

به پاس قدردانی از شما کاربران گرامی و مطالعه بخش های مختلف وب سایت و ایجاد اصول مشتری مداری تصمیم براین گرفته شده است که به صورت رایگان به شما پاداش های مطابق با سلیقه خود شما تقدیم نمائیم.

با تشکر

راهنمای گرفتن جایزه


[ucaddon_uc_starter_accordion uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlMjIlMkMlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2U5ZWFlZCUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmclMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzOTU5NTk1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ2g0JTNFMS0lMjAlRDglQUIlRDglQTglRDglQUElMjAlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODglRDglQTglMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElM0MlMkZoNCUzRSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3NTc1NzUlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZTllYWVkJTIyJTJDJTIyaGVhZGluZyUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM5NTk1OTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDaDQlM0UyLSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBQyUyMCVEOSU4NiVEOCVCOCVEOCVCMSUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOSU4NyUyMCVEOSU4NSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4OCVEOCVBOCUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQSUzQyUyRmg0JTNFJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzc1NzU3NSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFEJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNlOWVhZWQlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFEJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyaGVhZGluZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzk1OTU5NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NoNCUzRTMtJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIzJUQ5JTg1JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg4JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIyJTNDJTJGaDQlM0UlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNzU3NTc1JTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlREElODYlRDklODclRDglQTclRDglQjElRDklODUlMjIlMkMlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2U5ZWFlZCUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmclMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlREElODYlRDklODclRDglQTclRDglQjElRDklODUlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzOTU5NTk1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ2g0JTNFNC0lMjAlRDklQkUlRDglQjElMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYlRDklODYlMjAlRDklODElRDglQjElRDklODUlMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjElRDglQTglRDklODglRDglQjclRDklODclM0MlMkZoNCUzRSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3NTc1NzUlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEOSU4NiVEOCVBQyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZTllYWVkJTIyJTJDJTIyaGVhZGluZyUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEOSU4NiVEOCVBQyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM5NTk1OTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDaDQlM0U1LSUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCOCVEOCVCMSUyMCVEOSVCRSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBRSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4MSVEOCVBQSVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUzQyUyRmg0JTNFJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzc1NzU3NSUyMiU3RCU1RA==”]
Powered by NEX-Forms
طراحی لوگو و برند بخش جوایز به صورت رایگان برای کاربران فعال

لوگو و برند چیست؟

تصور کلی این است که «طراحی لوگو» و «برندینگ» مشابه یکدیگر است و فرقی با هم ندارند.

بعضی اوقات این دو اصطلاح حتی به عنوان مترادف به جای هم به کار می روند.

اگرچه این دو واژه از نظر کاربرد و معنی نزدیکی تنگاتنگی دارند

تعریف لوگو:

لوگو یک نماد گرافیکی است که می ‌توان آن را به راحتی به خاطر سپرد.

این نماد هویت یک شرکت را می ‌سازد و به نمایش می‌ گذارد

تعریف برند:

برند ایده یا تصویری است که افراد هنگام فکرکردن در مورد محصولات خاص، خدمات و فعالیت ‌های

یک شرکت در ذهن خود دارند.تجربه و درک هریک از ما متفاوت خواهد بود. با این حال، تصور کلی از 

نام تجاری باید برای عموم مردم کاملاً مشابه باشد.

خلاقیت
تاثیر پذیری
پیام رسانی لوگو
جذابیت
ماندگاری در ذهن مخاطب

انواع مدل های لوگو

لوگوهای مونوگرام یا لترمارک، لوگوهایی هستند که از حروف تشکیل شده و معمولاً حروف ابتدای نام برند در آن مورد استفاده قرار می گیرد. از نمونه های این لوگو می توان بهIBM, CNN, HP, HBO اشاره کرد.

در لوگوی وردمارک نیز مانند لترمارک از تایپ یک کلمه در لوگو با فونت خاص که به تنهایی به نام برند اشاره دارد استفاده می شود. به عنوان مثال می توانید به لوگوی کوکاکولا که از نوع وردمارک است.

لوگوی تصویری یا لوگوی نمادین از یک آیکون یا یک تصویر گرافیکی استفاده می کند. این تصویر زمانی که به لوگو فکر می‌کنید در ذهنتان نقش می‌بندد. به عنوان مثال لوگوی اپل را به خاطر بیاورید.

لوگوهای انتزاعی نوع خاصی از لوگوهای تصویری هستند و به جای اینکه یک تصویر قابل تشخیص مانند سیب یا پرنده باشند یک تصویر هندسی انتزاعی هستند که نمایانگر یک تجارت خاص می باشند.

لوگوهای ماسکات، لوگوهایی هستند که یک کاراکتر خاص را نشان می دهند. این لوگو ها اغلب رنگی هستند و به صورت کارتونی نمایش داده می شوند. لوگوهای ماسکات خنده دار به نظر می رسند. از مشهورترین لوگوهای ماسکات می توان به Kool-Aid Man, KFC’s Colonel و Planter’s Mr. Peanut اشاره کرد.

لوگوهای ترکیبی از انواع لوگوهایی هستند که از ترکیب لوگوهای نوشتاری، تصویری یا ماسکات و انتزاعی خلق می‌شوند. طراحی لوگو با ترکیبی از متن و تصویر در کنار یکدیگر می‌تواند لوگوهای قابل توجهی خلق کند.

لوگوهای Emblem به نحوی طراحی می شوند که فونت داخل یک نماد یا یک آیکون قرار می گیرد. این لوگوها معمولا ظاهر سنتی و کلاسیک دارند که تاثیر قابل توجهی روی مخاطب خواهد داشت.

لوگوی ترکیبی انتخاب مناسبی برای هر نوع تجارتی است. لوگوهای ترکیبی را میتوان به هر روشی تبلیغ کرد. اگر به لوگوهای اطراف خود دقت کنید میبینید که اکثر آن ها لوگوی ترکیبی هستند. بیشتر سایت ها و نرم افزارهای رایگان طراحی لوگو نیز تمپلیت هایی با طرح لوگوی ترکیبی در اختیار کاربران قرار می‌ دهند.

سوالات متداول

سفارش نهایتا ۳ روز می باشد و در برخی موارد نیز ممکن است با توجه به مشکلات و یا حجم سفارشات این زمان تغییر کند.

برای انجام سفارشات شما لازم است متن ها و عکس های دلخواه خود را برایمان ارسال کنید تا در سفارش درج شود،در غیر اینصورت طراحی به سلیقه تیم دیزاین انجام خواهد شد.

در صورتی که تمایل به دریافت فایل لایه بازPSD  بنر را داشته باشید می توانید با درخواست خود را ارسال نمایید تا برای شما ارسال شود.