صفحه ورود به بخش جوایز طراحی بنر برای وب سایت شما

صفحه ورود به بخش جوایز طراحی بنر برای وب سایت شما

به پاس قدردانی از شما کاربران گرامی و مطالعه بخش های مختلف وب سایت و ایجاد اصول مشتری مداری تصمیم براین گرفته شده است که به صورت رایگان به شما پاداش های مطابق با سلیقه خود شما تقدیم نمائیم.

با تشکر

راهنمای گرفتن جایزه


[ucaddon_uc_starter_accordion uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlMjIlMkMlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2U5ZWFlZCUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmclMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzOTU5NTk1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ2g0JTNFMS0lMjAlRDglQUIlRDglQTglRDglQUElMjAlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODglRDglQTglMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElM0MlMkZoNCUzRSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3NTc1NzUlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZTllYWVkJTIyJTJDJTIyaGVhZGluZyUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM5NTk1OTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDaDQlM0UyLSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBQyUyMCVEOSU4NiVEOCVCOCVEOCVCMSUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4NSVEOSU4MiVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4OCVEOCVBOCUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEQiU4QyVEOCVBQSUzQyUyRmg0JTNFJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzc1NzU3NSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFEJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNlOWVhZWQlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFEJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyaGVhZGluZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzk1OTU5NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NoNCUzRTMtJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTgyJUQ4JUIzJUQ5JTg1JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUFDJUQ5JTg4JUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUIyJTNDJTJGaDQlM0UlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNzU3NTc1JTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlREElODYlRDklODclRDglQTclRDglQjElRDklODUlMjIlMkMlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2U5ZWFlZCUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmclMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlREElODYlRDklODclRDglQTclRDglQjElRDklODUlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzOTU5NTk1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ2g0JTNFNC0lMjAlRDklQkUlRDglQjElMjAlREElQTklRDglQjElRDglQUYlRDklODYlMjAlRDklODElRDglQjElRDklODUlMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjElRDglQTglRDklODglRDglQjclRDklODclM0MlMkZoNCUzRSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3NTc1NzUlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEOSU4NiVEOCVBQyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZTllYWVkJTIyJTJDJTIyaGVhZGluZyUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOSVCRSVEOSU4NiVEOCVBQyVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM5NTk1OTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDaDQlM0U1LSUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBQSVEOCVCOCVEOCVCMSUyMCVEOSVCRSVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBRSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVCNCVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBNyVEOSU4NiUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEQSVBRiVEOCVCMSVEOSU4MSVEOCVBQSVEOSU4NiUyMCVEOSU4NyVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUzQyUyRmg0JTNFJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzc1NzU3NSUyMiU3RCU1RA==”]
Powered by NEX-Forms
صفحه ورود به بخش جوایز طراحی بنر برای وب سایت شما

بنر چیست؟

بنر(Banner) یک طرح گرافیکی هنری، شامل تصاویر و متن که به صورت چاپ روی بنر پارچه ای

و کاغذی، یا به صورت فرمت فایل عکس که برای استفاده در شبکه های اجتماعی و صفحات وب بکار

می رود.بنر امروزه بیشتر کاربرد تبلیغاتی دارد. هر چند برای تبلیغات راهکارهای زیادی وجود دارد

بنر نیز مزایای زیادی برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی و محیطی دارد. تجربه اواخر نشان داده که

ولی برند تجاری و فروش تاثیر بسیار زیادی دارد.از بنرها علاوه بر تبلیغات می توان در عرصه

اطلاع رسانی عمومی نیز بهره گرفت البته با در نظر گرفتن زوایای طرح به صورت عمودی یا افقی

که به زیبایی بصری و تاثیرگذاری پیامتان می افزاید بکار می رود.

خلاقیت
تاثیر پذیری
پیام رسانی بنر
جذابیت

کاربرد های بنر

1. کاربرد بنر در تبلیغات

2. کاربرد بنر در شبکه های اجتماعی 

3. کاربرد بنر در وب

4. کاربرد بنر در اپلیکیشن 

5. کاربرد بنر در اماکن عمومی 

6. کاربرد بنر در کسب و کار 

7. کاربرد بنر در صنعت 

8. کاربرد بنر چاپی 

سوالات متداول

سفارش نهایتا ۳ روز می باشد و در برخی موارد نیز ممکن است با توجه به مشکلات و یا حجم سفارشات این زمان تغییر کند.

برای انجام سفارشات شما لازم است متن ها و عکس های دلخواه خود را برایمان ارسال کنید تا در سفارش درج شود،در غیر اینصورت طراحی به سلیقه تیم بنر دیزاین انجام خواهد شد.

در صورتی که تمایل به دریافت فایل لایه بازPSD  بنر را داشته باشید می توانید با درخواست خود را ارسال نمایید تا برای شما ارسال شود.