طراحی لوگو منعطف پذیر به سلیقه مشتری با قابلیت تغییر

طراحی لوگو منعطف پذیر به سلیقه مشتری با قابلیت تغییر


توضیحات نمونه کار

طراحی لوگو منعطف پذیر به سلیقه مشتری با قابلیت تغییر

لوگو انعطاف پذیر چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟

ارزش های مصرف کننده ها از ثبات دور شده و به آزادی و بیان خلاق تبدیل شده است.

طراحی دارای ثابت در حال انقظاء است.

لوگو های پویا

روزگاری ، اینطور بود که “لوگو” به این معنی بود که شما یک لوگو ثابت را طراحی می کردید ، قوانین و دستورالعمل هایی

را برای چگونگی استفاده از آن تعریف می کردید، سپس همان لوگو را در هر کجا ، از طریق کانال ها ارسال می کردید

اما جهان تغییر کرده است. به دلایل زیادی یک لوگو پویا اکنون یک انتخاب محبوب است.

ما دیگر در جامعه رسانه های جمعی زندگی نمی کنیم. ما در یک اجتماعی زندگی می کنیم.

شرکت ها متوجه شده اند که سیستم های قدیمی تبلیغاتی دیگر جوابگو نیست.

ما در یک اقتصاد اجتماعی زندگی می کنیم که مرزهای بین فردیت و تجارت به طور مداوم در حال ناپدید شدن است.

جهان به یک مهمانی بزرگ خانوادگی تبدیل شده است ، جایی که همه در آن مشغول گفتگو ، داستان سرای

هستند و هیچ کس وقت مکالمات خسته کننده را ندارد.

طراحی لوگو منعطف پذیر به سلیقه مشتری با قابلیت تغییر

“اگر به یک مهمانی بروید و به سراغ تک تک افراد بروید و هر بار یک جوک را تعریف کنید، چگونه به نظر می رسید؟ خیلی خوب نیست. ” درسته

برند سازی چه معنایی دارد؟ در یک سیستم هویت تجاری مدرن ، سازگار بودن و به راحتی قابل تشخیص بودن

 همچنین نشان دادن تنوع و انعطاف پذیری مهم است. باید جالب باشید!

به عنوان مثال MTV را در نظر بگیرید ، شاید یکی از اولین لوگو های پویا باشد که در سال 1981 توسط Manhattan Design ایجاد شده است.

حفظ شخصیت برند شما نه تنها مهم است ، بلکه لوگو نیز باید در طراحی خود انعطاف پذیر باشد تا بتواند

در تمام رسانه ها و دستگاه های مختلف ارتباط برقرار کند.

جزئیات نمونه کار