تگ - گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن-چیست؟

گیمیفیکیشن چیست | قسمت اول

مقدمه : بازی های ورزشی در ابتدا برای انجام فعالیت بدنی مردم طراحی شد که سرگرم شوند و و از لحاظ بدنی سالم بمانند . بازی های تخته ای مانند شطرنج برای آموزش سربازان در مورد استراتژی نظامی ایجاد شده اند. بازی های باستانی مانند "Knuckles" برای سرگرمی و مشغله...

ادامه مطلب...