http-to-https-تغییر مسیر

نحوه هدایت HTTP به HTTPS با استفاده از htaccess

Chrome و Firefox شروع به نشان دادن اخطارهای ناامن در سایتهای فاقد گواهی SSL کرده اند. بدون SSL ، وب سایت شما به بازدیدکنندگان ناامن نشان داده می شود . بنابراین ، استفاده از اتصال رمزگذاری شده SSL به دلایل ایمنی ، قابلیت دسترسی یا انطباق با PCI ضروری...

ادامه مطلب...