طراحی تیزر زیر 40 ثانیه برای شبکه های اجتماعی بخش جوایز

طراحی تیزر زیر 40 ثانیه برای شبکه های اجتماعی بخش جوایز

به پاس قدردانی از شما کاربران گرامی و مطالعه بخش های مختلف وب سایت و ایجاد اصول مشتری مداری تصمیم براین گرفته شده است که به صورت رایگان به شما پاداش های مطابق با سلیقه خود شما تقدیم نمائیم.

با تشکر

راهنمای گرفتن جایزه


[ucaddon_uc_starter_accordion uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlMjIlMkMlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2U5ZWFlZCUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmclMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzOTU5NTk1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ2g0JTNFMS0lMjAlRDglQUIlRDglQTglRDglQUElMjAlRDklODYlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODglRDglQTglMjAlRDglQjMlRDglQTclREIlOEMlRDglQUElM0MlMkZoNCUzRSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3NTc1NzUlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZTllYWVkJTIyJTJDJTIyaGVhZGluZyUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBRiVEOSU4OCVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM5NTk1OTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDaDQlM0UyLSUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSVEOCVBQyUyMCVEOSU4NiVEOCVCOCVEOCVCMSUyMCVEOCVBRSVEOSU4OCVEOCVBRiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMiVEQiU4QyVEOCVCMSUyMDEwJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTgyJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JURCJThDJUQ4JUFBJTNDJTJGaDQlM0UlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNzU3NTc1JTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQjMlRDklODglRDklODUlMjIlMkMlMjJiZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2ZmZmZmZiUyMiUyQyUyMmJvcmRlcl9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyM2U5ZWFlZCUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmclMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDglQjElRDglQUQlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQjMlRDklODglRDklODUlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzOTU5NTk1JTIyJTJDJTIyY29udGVudCUyMiUzQSUyMiUzQ2g0JTNFMy0lMjAlRDklODglRDglQjElRDklODglRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODIlRDglQjMlRDklODUlRDglQUElMjAlRDglQUMlRDklODglRDglQTclREIlOEMlRDglQjIlM0MlMkZoNCUzRSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnRfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM3NTc1NzUlMjIlN0QlMkMlN0IlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmJnX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZmZmZmZmJTIyJTJDJTIyYm9yZGVyX2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzZTllYWVkJTIyJTJDJTIyaGVhZGluZyUyMiUzQSUyMiVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBRCVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEQSU4NiVEOSU4NyVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NSUyMiUyQyUyMmhlYWRpbmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjM5NTk1OTUlMjIlMkMlMjJjb250ZW50JTIyJTNBJTIyJTNDaDQlM0U0LSUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSUyMCVEQSVBOSVEOCVCMSVEOCVBRiVEOSU4NiUyMCVEOSU4MSVEOCVCMSVEOSU4NSUyMCVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOSU4OCVEOCVCNyVEOSU4NyUzQyUyRmg0JTNFJTIyJTJDJTIyY29udGVudF9jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzc1NzU3NSUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFEJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyYmdfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNmZmZmZmYlMjIlMkMlMjJib3JkZXJfY29sb3IlMjIlM0ElMjIlMjNlOWVhZWQlMjIlMkMlMjJoZWFkaW5nJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFEJUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyaGVhZGluZ19jb2xvciUyMiUzQSUyMiUyMzk1OTU5NSUyMiUyQyUyMmNvbnRlbnQlMjIlM0ElMjIlM0NoNCUzRTUtJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg2JUQ4JUFBJUQ4JUI4JUQ4JUIxJTIwJUQ5JUJFJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFFJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUI0JUQ5JTg2JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJURBJUFGJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTNDJTJGaDQlM0UlMjIlMkMlMjJjb250ZW50X2NvbG9yJTIyJTNBJTIyJTIzNzU3NTc1JTIyJTdEJTVE”]
Powered by NEX-Forms
طراحی تیزر زیر 40 ثانیه برای شبکه های اجتماعی بخش جوایز

تیزر چیست؟

تیزر تبلیغاتی نوعی آگهی است که قبل از آگاهی کامل راجع به محصولی

در قالب ویدیو، عکس، ایمیل و … ظاهر می شود و تلاشش این است که با سرنخ دادن و نشانه

حس کنجکاوی بیننده را در مورد محصول بر انگیزد. تیزر تبلیغاتی معمولا کوتاه و خلاصه است

و اطلاعات زیادی در اختیار بیننده نمی گذارد و در واقع هدفش این است تا زمان رونمایی کامل

محصول ذهن بیننده را مشغول کند. در این مرحله پیامی به شما منتقل شده است اما نصفه و نیمه

و اصلا نمی دانید قرار است چه اتفاقی بیفتد یا اصلا محصول چیست و چه کارایی دارد.

شعار مناسب و مفید
تاثیر پذیری
تحریک مخاطب به خرید
جذابیت
ماندگاری در ذهن مخاطب

انواع تیزر تبلیغاتی

تیزر انیمیشن

هنر حركت بخشيدن به اشياي بي‌جان را انيميشن گويند.

تیزر تبلیغاتی رئال

در این سبک از تیزر همان‌طور که از اسم آن پیدا است همه چیز واقعی است، از لوکیشن و عوامل انسانی گرفته تا محصول.

تیزر تبلیغاتی رئال انیمیشن

تیزرهایی هستند که تلفیقی از فیلمبرداری در فضای واقعی و انیمیشن می‌باشد.

تیزر تبلیغاتی موشن گرافیک

موشن گرافیک یا گرافیک متحرک زیر مجموعه‌ای از طراحی گرافیک است که قوانین طراحی گرافیک را در یک محیط فیلمسازی یا یک محیط تولید تکنیک‌های سینمایی، به کار می‌برد.

تیزر تبلیغاتی وایت‌بردی

تیزر تبلیغاتی وایت بردی را می‌توان در دسته‌ی موشن گرافیک‌ها قرار داد. نحوه اجرای این نوع تیزر به این صورت است که تصویر ساز پلان‌ها را نسبت به سناریو طراحی می‌کند و‍ سپس در بخش تولید تیزر، موشن گرافیست با دست، تمام این طرح را می‌کشد و نسبت به سناریو، عنصرهای لازم را در تصویر استفاده می‌کند و کار خود را تمام می‌کند. بعد از موشن گرافیست کار برای صداگذاری به استودیو صدا می‌رود و نریشن و افکت صوتی مورد نیاز در آن قرار می‌گیرد و کار به اتمام می‌رسد.

تیزر تبلیغاتی استاپ موشن

در تیزر استاپ موشن با پیکسلیشن قوانین و تکنولوژی خاصی اجاره می‌شود که در این نوع نسبت به سناریو تمام عنصرها به صورت ماکت طراحی و ساخته می‌شود و سپس با علمی خاص آنها را به حرکت در می‌آورند. این سبک یکی از جذاب‌ترین سبک‌های تیزر است و مورد توجه زیادی قرار می‌گیرد.

ساخت تیزرهای موزیکال

موزیکال در لغت به معنای مربوط به موسیقی و یا با موسیقی است.

آرم استیشن

آرم استیشن یکی از انواع پرکاربرد و محبوب تیزرهای تبلیغاتی در جهت برندینگ، برندهایی است که برای اولین بار قصد حضور در بازار را دارند

سوالات متداول

سفارش نهایتا ۳ روز می باشد و در برخی موارد نیز ممکن است با توجه به مشکلات و یا حجم سفارشات این زمان تغییر کند.

برای انجام سفارشات شما لازم است متن ها و عکس های دلخواه خود را برایمان ارسال کنید تا در سفارش درج شود،در غیر اینصورت طراحی به سلیقه تیم دیزاین انجام خواهد شد.

بدلیل تعدد مشتریان و هزینه بردار بودن آرشیو تمامی سفارشات مشتریان عزیز ، تنها برای سه ماه  آرشیو می گردد